Zásady ochrany osobních údajů

Cookies

Pokud na naše stránky vložíte dotaz skrze kontaktní formulář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pracovní pozice

Dovoluji uvedené společnosti zaslat mi i jinou nabídku/y zaměstnání, než je tato. Čímž dávám souhlas společnosti Zelinger plast s.r.o., aby pro tento účel zpracovala a uchovala mé osobní údaje. Udělením tohoto souhlasu potvrzuji, že jsem se seznámil/a s informacemi týkajícími se tohoto souhlasu a udílím jej svobodně informovaně.

Pro zvýšení svých možností uspět v budoucnu u společnosti Zelinger plast s.r.o. jako kandidát o pracovní místo, souhlasím se zpracováním mých osobních údajů tak, aby mi společnost v budoucnu zasílala nabídky zaměstnání či jiné informace o možnosti pracovního uplatnění u této společnosti.

Tento souhlas je udělen v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, je udělen na dobu neurčitou, tj. dobu kdy platí výše uvedený účel, a můžete ho kdykoli odvolat a své osobní údaje pro tuto firmu nenávratně smazat na této emailové adrese marie.zacharova@zelinger.cz smazání svých osobních údajů dojde k nenávratnému smazání všech Vámi zaslaných údajů včetně všech doplňujících údajů osobního charakteru přidané správcem, krom poznámek, které jsou výstupem a záznamem o průběhu výběrového řízení a neobsahují žádné osobní údaje.

Vyplněním a odesláním odpovědi na tuto nabídku práce poskytujete své osobní údaje společnosti Zelinger plast s.r.o. jako správci, a to za účelem výběrového řízení na tuto pozici po dobu realizace výběrového řízení avšak ne déle než jeden rok a také za účelem zefektivnění náborového procesu.

Vámi poskytnuté osobní údaje správce zpracovává především k provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní nebo jiné obdobné smlouvy s Vámi. Pro výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici jsou nezbytné údaje uchazeče: jméno, příjmení, kontaktní údaje, dosavadní pracovní praxi a její podrobnosti, zkušenosti a dovednosti. Ostatní údaje zaslané uchazečem jsou dobrovolné.

Některé identifikační a kontaktní údaje zpracovává správce také na základě svých oprávněných zájmů. Za oprávněný zájem se považuje zpracování identifikačních a kontaktních údajů, jakož i informací o průběhu procesu náboru, k zefektivnění procesu náboru, k provedení analytických a statistických činností, pro zachování integrity dat a odstranění případných duplicit. Taková data budou odosobněna (pseudonymizována), šifrována a případně dále zabezpečena tak, aby byla maximálně chráněna práva a svobody subjektů údajů. Toto zpracování nebude mít důsledky pro subjekty údajů a nebude nijak zasahovat do jejich soukromí.

Pokud se kdykoli rozhodnete z výběrového řízení odstoupit ještě před jeho ukončením správcem, můžete tak učinit a své osobní údaje svobodně smazat prostřednictvím této adresy marie.zacharova@zelinger.cz. Smazáním svých osobních údajů dojde k nenávratnému smazání všech Vámi zaslaných údajů včetně všech doplňujících údajů osobního charakteru přidané správcem, krom poznámek, které jsou výstupem a záznamem o průběhu výběrového řízení a neobsahují žádné osobní údaje.

Pro účely zpracování údajů firma využívá softwarové nástroje třetích stran, které respektují platné právní předpisy týkající se zpracování osobních údajů. Správce o Vás může na základě výše uvedených zákonných důvodů zpracovávat i vlastní rozšířené údaje osobního (odkaz na sociální sítě a jiné veřejné zdroje) i neosobního charakteru spojené s informacemi o průběhu a výstupech výběrového řízení.

Zpracováním Vašich osobních údajů Vám vzniká právo:

  1. na přístup k osobním údajům,
  2. na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovány protiprávně,
  4. na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  5. na přenositelnost údajů a vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné opreávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společnosti Zelinger plast s.r.o. včetně možných příjemců poskytuje vedení společnosti Zelinger plast s.r.o.